Kurz pro prodejce
vyhrazených léčiv

jako jediní v České republice poskytujeme
akreditované online vzdělávání a certifikaci

Každý prodejce vyhrazených léčivých přípravků

musí splnit podmínky vycházející ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů , a vyhlášky č. 106/2008 Sb., o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků.​

Prodáváte na vaší provozovně vyhrazená léčiva a zatím vám chybí vzdělání?

Zkuste to s námi. V nás najdete plně kompetentního partnera, jenž vám každý rok opakovaně zajistí vzdělávání a platný certifikát o proškolení osob, které přichází do styku s prodejem vyhrazených léčiv. Navíc každá provozovna, která disponuje prodejem vyhrazených léčiv, potřebuje mít na směně vždy minimálně jednoho člověka s platným certifikátem o proškolení.

Teprve uvažujete nad prodejem vyhrazených léčiv?

Možnost prodávat vyhrazená léčiva v souladu s legislativou je k dispozici jakémukoliv provozu, který splňuje požadavky dle zákona (Státní ústav pro kontrolu léčiv). V souladu s platnou legislativou vám nabízíme toto vzdělávání a pevně věříme, že to na vaše zákazníky bude mít pozitivní vliv. Vždyť každý přece chce mít jistotu, že personál je plně kompetentní a dokáže poradit a pomoci při výběru vyhrazených přípravků nejen pro lidi (humánní přípravky), ale také pro zvířata (veterinární přípravky).

Nemusíte své zaměstnance posílat nikam na proškolení.​

Naše vzdělávání je online, takže kurz zvládnou absolvovat z pohodlí domova.​

Komplexní servis

Akreditovaný kurz

Ušetříte náklady

Online forma

Vzděláváme v mnoha firmách a oborech

Jak kurz probíhá?

Níže klikněte na kurz vyhrazených léčiv, projděte platebním procesem. Po zaplacení jste vpuštěni do online vzdělávání.

 

Projdete 31 témat. U každého tématu najdete odborně zpracovaný text (ten si můžete stáhnout ve formátu PDF), video kterým vás provází garant kurzu Mgr. Lucie Viktorová a na konci každého tématu naleznete cvičení, v němž je jedna správná odpověď.

 

Pro úspěšné absolvování celého kurzu je nutné úspěšně složit zkoušku, která se skládá z 31 cvičení. Pokud nebudou odpovědi správné, je možné cvičení opakovat. Osvědčení s platností na rok posíláme ihned po absolvování kurzu.

 

Obsah kurzu

Úvod do problematiky vyhrazených léčiv (VL)
Legislativa týkající se prodejců VL
Registrace léčiv
Informatika k vyhrazeným léčivům
Výroba a příprava léčiv
Obaly a obalová technika
Řády – provozní, hygienický, reklamační
Uchovávání a zneškodňování léčiv
Mikrobiální čistota léčiv
Úvod do farmakologie
Dávky a dávkování léčiv
Aplikační formy léčiv
Nežádoucí účinky léčiv a závady v jakosti léčiv
Neodkladná péče
Vybraná léčiva GIT
Léčiva proti kinetózám
Analgetika a antipyretika
Vitaminy rozpust. ve vodě a vitaminy rozpustné v tucích
Minerální látky
Desinficiencia a antiseptika
Léčivé rostliny jako zákl. suroviny
Základy farmakognózie
Příprava, výroba a kontrola čajových směsí
Léčivé čaje-speciality
Veterinární farmakologie
Potravinová a nepotravinová zvířata
Veterinární vyhrazená léčiva 1
Veterinární vyhrazená léčiva 2
Významné ektoparazitózy
Insekticidní či akaricidní přípravky
Nežádoucí účinky veterinárních vyhrazených léčiv
Systém farmakovigilance

Vzdělávání zajišťuje

Roční licence

platí na 1 člověka

2.399,- Kč

Po absolvování kurzu vám bude automaticky vygenerován certifikát o absolvování.